TAG Garmin ForeAthlete 235J

【Garmin】「vivoactive J HR」が新発売

ガーミン vivoactive J HR と ForeAthlete 235J

つい最近「ForeAthlete 235J」が発売されたと思ったら、今度はvivoactiveにも心拍計付きモデル「Garmin vivoactive J HR」が発売されました。 「vivosmart HR J」の発売…